Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) 2018

Siffror i sammandrag Koncernen Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30) – Intäkterna för första halvåret uppgick till 18 072 606 SEK (10 215 873 SEK) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -2 732 286 SEK* (-1 245 687 SEK**) *     Resultatet är belastat med ca -1040 tkr i engångseffekter. Resultatet är även belastat med goodwillavskrivningar …