Kommuniké från årsstämma i MobiPlus AB (publ)

Vid årsstämma i MobiPlus AB (publ) som hölls idag den 16 maj 2018 beslutades bland annat följande: – Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. – Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för …

MobiPlus: Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2018

Siffror i sammandrag Koncernen Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31) – Intäkterna för första tre månaderna uppgick till 9 167 485 SEK (4 685 290 SEK) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -1 105 692 SEK* (-427 409 SEK**) * Resultatet är belastat med -570 tkr i engångseffekter. Dels är det -400 tkr som är kopplat till förändrade periodiseringsrutiner för …

MobiPlus AB (publ) tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport Q1

Styrelsen i MobiPlus AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för kvartal 1 till 2018-05-11. Anledningen är att rapporten är klar tidigare.   För ytterligare information Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB Telefon: 031-387 07 71 E-post: fa@mobiplus.se www.mobiplus.se   Kort om MobiPlus MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med …