Nyemissionen registrerad

MobiPlus AB genomförde med stängning i februari 2018 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Bolaget 3,3 MSEK inklusive de kvittningar som gjordes men före emissionskostnader. Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 9 mars 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av …