Kommuniké från extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

MobiPlus AB (publ) höll idag, tisdagen den 20 februari, en extra bolagstämma för att besluta om riktad nyemission. Beslutet röstades igenom enhälligt enligt styrelsens förslag. Beslut om riktad emission av aktier och konvertibler Stämman beslutade enhälligt att enligt styrelsens förslag genomföra en riktad emission av aktier och en riktad emission av konvertibler. Styrelsens förslag om …

MobiPlus nyemission tecknades till 58 procent

Den företrädesemission som MobiPlus AB genomfört under perioden 29 januari – 14 februari 2018 tecknades till drygt 58 procent, varav 53 procent tecknades av huvudägarna genom kvittning. Kvittningen var en följd av det lån huvudägarna ställt ut till MobiPlus för att säkerställa förvärvet av Retailsolutions Sverige AB. Emissionen tillför bolaget 3,3 MSEK inklusive kvittningen före …

MobiPlus tecknar avtal med ny kund inom retail

MobiPlus tecknar nytt avtal med en ny kund inom retail med ett initialt ordervärde om ca 350 000 SEK. Avtalet innefattar flera av MobiPlus tjänster som bland annat hemsida, kassalösning och marknadsföring. Avtalet har en stor potential att fördubblas. -Det känns otroligt roligt att ännu en kund har fått upp ögonen för vår one-stop-shop och vill …