Kommuniké från extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

MobiPlus AB (publ) höll idag, torsdagen den 30 november, en extra bolagstämma för att besluta om ny revisor och nyemission. Båda besluten röstades igenom enhälligt. Stämman beslutade om ny revisor Stämman beslutade enhälligt att välja revisionsbyrån Grant Thornton med huvudansvarig revisor Patric Hofréus till ny revisor. Detta i enlighet med styrelsen förslag, på anmodan av …

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q3 2017

Siffror i sammandrag Koncernen Första nio månaderna (2017-01-01 – 2017-09-30) – Intäkterna för första nio månaderna uppgick till 16 491 861 SEK – Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -872 363 SEK – Rörelseresultatet före skatt uppgick till -1 950 255 SEK Tredje kvartalet (2017-07-01-2017-09-30) – Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 6 275 988 …

Korrigering – kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Rättelse av förutsättningar för anmälan till extra bolagsstämma är markerat med fet stil i stycket ”Anmälan mm” nedan. Styrelsen i MobiPlus AB (publ), 556823-2465, (”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma torsdagen den 30 november 2017 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Stora Åvägen 21, i Askim. Anmälan mm För att äga rätt att delta på stämman …

Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Styrelsen i MobiPlus AB (publ), 556823-2465, (”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma torsdagen den 30 november 2017 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Stora Åvägen 21, i Askim. Anmälan mm För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 24 november 2017, …