Nytt förvärv klart – Wavecom AB blir en del av MobiPlus-koncernen

Nu växer MobiPlus ytterligare genom att förvärva IT-företaget Wavecom AB. Wavecom AB hade år 2016 en omsättning på 7,5 MSEK och ett resultat på 1,1 MSEK. Förvärvet gäller bolaget med personal och de avtal som bolaget har ingått. Priset för 100% av aktierna i bolaget blev 7,5 MSEK varav hälften lånefinansieras och hälften tas ur …