Redovisning aktietransaktioner MobiPlus AB (publ)

Havslyckan AB har 2017-07-12 överlåtit 400.000 aktier i MobiPlus AB till privat ägande hos Calle Mörck och Fredrik Alsgren. Huvudägarna Calle Mörck och Fredrik Alsgren har gjort en omstrukturering i sitt ägande där man har överlåtit 200.000 aktier var till privat ägande; sammanlagt 400.000 aktier. Direkt innehav är således oförändrat och huvudägarna Calle Mörck och …