MobiPlus har tecknat förvärvsavtal gällande tidigare kommunicerade marknadsföringsbolag

Förvärvsavtalet gällande Karlssons Företagspartner samt Karlssons Investpartner är signerat och klart. Vi är glada att kunna tillkännage att MobiPlus nu tecknat förvärvsavtal gällande Karlssons Företagspartner samt Karlssons Investpartner. Se även pressmeddelande från 2017-05-30. MobiPlus har därmed även börjat leverera i enlighet med tidigare tillkännagivna målsättningar i emissionsmemorandumet inför noteringen. Ännu mer glädjande är det att …