MobiPlus tecknar letter of intent (LOI) med avsikt att förvärva marknadföringsbolag

MobiPlus AB har tecknat ett letter of intent med marknadsföringsbolagen Karlsson Företagspartner AB och Karlsson Investpartner AB. Bolaget fortsätter nu due diligence-processen med mål att slutföra förvärven inom kvartal två.   Karlsson Företagspartner AB hade år 2016 ett resultat på 421 tkr och omsatte 3 208 tkr. Karlsson Investpartner AB omsatte 443 tkr och hade ett …

MobiPlus: Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2017

Siffror i sammandrag Koncernen Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31) – Intäkterna för första kvartalet uppgick till 4 685 290 SEK – Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -427 409 SEK – Resultatet per aktie uppgick till -0.08 SEK – Likvida medel vid periodens slut 2 886 717 SEK Antal aktier: 5 437 000 Bolaget var ej …

MobiPlus: Handelsstart i MobiPlus AB:s aktier på AktieTorget

Idag, den 19 maj 2017, startar handeln i MobiPlus AB:s aktier på AktieTorget. Handel på AktieTorget Idag inleds handeln i MobiPlus AB:s aktier på AktieTorget. Aktierna handlas under handelsbeteckning ”MPLUS” och har ISIN-kod SE0009696487. För ytterligare information Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB Telefon: 031-387 07 71 E-post: fa@mobiplus.se www.mobiplus.se Kort om MobiPlus MobiPlus AB (publ) …