MobiPlus: Nyemissionen övertecknad

MobiPlus AB avslutade torsdagen den 27 april sin nyemission. Nyemissionen om 6,5 MSEK tecknades till 13,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 198 %. MobiPlus tillförs därmed 5,8 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,7 MSEK. Emissionen tecknades av närmare 600 investerare. Genom den lyckade emissionen får MobiPlus ökade resurser för att skaffa …

MobiPlus: Idag inleds teckningstiden i MobiPlus AB:s (publ) nyemission

MobiPlus: Idag inleds teckningstiden i MobiPlus AB:s (publ) nyemission Idag, den 11 april 2017, inleds teckningstiden i MobiPlus AB:s (publ) (”MobiPlus”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 27 april 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs MobiPlus ca 6,5MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka …